Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 4 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 09luty 2016 r. Wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie.

§ 1.

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U.2015, poz. 2135 z późn. zm.);Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.(Dz.U. 2015, poz. 719) wprowadzam Rejestr Zbiorów Danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 16:08 Jerzy Wiatr