Drukuj

Na podstawie:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie wprowadza co następuje:

§1

  1. Określa się sposób gospodarowania środkami żywnościowymi w szkole stosowanymi do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.
  2. Procedury określające zasady gospodarowania produktami spożywczymi stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  3. Wszyscy pracownicy  Kuchni oraz pracujący przy przygotowaniu posiłków są zobowiązani do stosowania się zapisów zarządzenia

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.04.2017r.

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie

 

PROCEDURY ZAKUPU I MAGAZYNOWANIA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
przeznaczonych do przygotowania posiłków stołówki szkolnej

 

ZAKUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

  1. Dokonywanie zakupu produktów żywnościowych winno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

ZAKUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 DODATKOWE PROCEDURY

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07, listopad 2017 17:30 Jerzy Wiatr