§ 1

Na podstawie regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie § 4 pkt. 1 powołuje się Socjalny Zespół Doradczy w składzie:

  1. Przedstawiciel rady pedagogicznej – mgr Barbara Tyka – wicedyrektor szkoły.
  2. Przedstawiciel organizacji związkowej działającej na terenie szkoły – mgr Jolanta Multan – nauczyciel – wychowawca świetlicy.
  3. Przedstawiciel pracowników niepedagogicznych – Elżbieta Marszalik – specjalista ds. kadr.

§ 2

Socjalny Zespół Doradczy powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Członków Socjalnego Zespołu Doradczego obowiązuje tajemnica służbowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07, listopad 2017 17:33 Jerzy Wiatr