ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

§1

Dnia 30.04.2019 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .
Godzina zebrania :15.00
Obecność obowiązkowa.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, listopad 2019 18:37 Jerzy Wiatr