ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

§1

Dnia 12.06.2019 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.
Godzina zebrania:15.00
Obecność obowiązkowa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, listopad 2019 18:54 Jerzy Wiatr