Drukuj

 

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie z dnia 11.06.2019r. w sprawie skrócenia zajęć szkolnych

 Podstawa prawna:

 §1 

 

W związku z panującymi upałami w dniach 12.06.2019r. – 14.06.2019r. zajęcia lekcyjne zostają skrócone z 45 min. Do 30 minut.

 §2

Wychowawcy klas zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.
Wszyscy nauczyciele po wcześniejszym zakończeniu zajęć uzupełniają dzienny czas pracy dyżurem na świetlicy szkolnej .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły - Teresa Kot

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, listopad 2019 19:18 Jerzy Wiatr