REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Koszt jednego obiadu wynosi dla uczniów - 3,05 zł.
 3. Odpłatność za obiady pobierana jest za cały miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca. 
  W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu wpłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z kierowniczką świetlicy.
 4. Osoby, które nie dotrzymają terminu wpłaty, od następnego dnia nie dostaną obiadu bez możliwości odliczenia.
 5. Nieobecność grupy dzieci na obiedzie spowodowaną wyjazdem na wycieczkę należy zgłaszać 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
 6. Nieobecność na obiedzie spowodowaną np. chorobą należy zgłaszać na bieżąco (do godz.800) u kierowniczki świetlicy lub intendentki. Można to uczynić telefonicznie (0-14 655-73-73). Zgłoszenia dokonane w późniejszych godzinach będą uwzględniane od następnego dnia.
 7. Jadłospis sporządzany w rytmie dekadowym jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
 8. Obiad jest wydawany:
  • od godz.1100 dla uczniów klas 1, 2, 3;
  • od godz.1210 dla uczniów klas 4, 5, 6.
 9. Rezygnacja z obiadów jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu u kierowniczki świetlicy lub intendentki i uregulowaniu odpłatności do dnia rezygnacji.
 10. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice. 
 11. Niewłaściwe zachowanie podczas posiłków, niszczenie mienia i żywności może spowodować skreślenie z listy żywionych.
 12. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowywania się spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku i odnoszenia po sobie naczyń.
 13. Wszystkie osoby korzystające z obiadów oraz rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do kierowniczki świetlicy w godzinach jej pracy lub wpisywać je do “Książki uwag dotyczących gramatury i jakości posiłków”. 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.
 2. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom.
 3. Bierzemy czynny udział w zajęciach grach, zabawach, które są nie tylko przyjemnością ale uczą, bawią i wychowują.
 4. Swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do prac i imprez organizowanych w świetlicy.
 5. Szanujemy sprzęty w świetlicy, gry, zabawki, bo to jest nasza wspólna własność.
 6. Po skończonych lekcjach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na swoje miejsce.
 7. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę własną aby nie przeszkadzać innym.
 8. Kulturalne zachowanie w czasie spożywania posiłków świadczy o naszym dobrym wychowaniu.
 9. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach będzie nagradzane, złe – karane.
 10. Każde wyjście ze świetlicy zgłaszamy wychowawcy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:04 Jerzy Wiatr