1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie SP 15.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 5. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole.
 6. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 8. Nie można korzystać ze swoich dyskietek czy płyt CD. Jeśli uczeń chciałby zapisać wykonaną pracę może skopiować ją na płytkę zakupioną u bibliotekarza.
 9. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania danego programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Zachowanie takie zostanie umieszczone w zeszycie uwag danego ucznia.
 13. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie.
 14.  W czytelni obowiązuje cisza.
 15. Z MCI nie można korzystać w czasie przerw oraz zajęć szkolnych uczniów. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

 

  Brak załączników.

  Opis zmian Data Osoba Porównaj
  Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:06 Jerzy Wiatr