REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom szkoły a także rodzicom
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularno-naukowe)
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela)
 3. Biblioteka czynna jest w godzinach od 8:00 - 14:00 Środa dzień wewnętrzny
 4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres do 14 dni. Przeczytane lektury powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej książki zagubionej.
 7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy SP 15.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zgromadzonych zbiorów pod nadzorem bibliotekarza.
 4. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 5. Czytelnik odpowiada osobiście za materiały z których korzysta.
 6. Wykorzystane zbiory należy odnieść na swoje miejsce.
 7. W czytelni obowiązuje cisza.
 8. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 9. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą zostać wyproszeni.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:06 Jerzy Wiatr