winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCA:
Anna Kozioł 6A

 anna koziol

ZASTĘPCA:
Wiktor Matyjewicz 6B

 Wiktor Matyjewicz

SEKCJA INFORMACYJNA:

 

SEKCJA EKO:

 

PRZEWODNICZĄCA:
Kinga Karaś

 Przewodniczaca 2015 2016

ZASTĘPCA:
Bartosz Główczyk

 zastepca 2015 2016

SEKCJA INFORMACYJNA:

 

SEKCJA EKO:

 

30. września, po zakrojonej na szeroką skalę kampanii wyborczej, w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą. Startowało 10 kandydatów. Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że zwycięzcą została Martyna Chmiel z klasy 5c. Na drugiej pozycji znalazła się natomiast Weronika Czaja z klasy 6b.

Podczas zebrania powyborczego ustalone zostały również poszczególne sekcje. I tak, w zaszczytnych ławach Samorządu Uczniowskiego zasiedli:

PRZEWODNICZĄCA:
Martyna Chmiel
 Przew

ZASTĘPCA:
Weronika Czaja

 z-ca
SEKCJA INFORMACYJNA:
Monika Marek
Kinga Kopciuch
Daria Bielecka
 sek-inf
SEKCJA DEKORACYJNA:
Magdalena Robak
Mikołaj Łątka
 sek dek
 SEKCJA EKO:
Dawid Wojdyła
Kamil Pilarski
Artur Romaniszyn
Dawid Barszcz
Kamil Cichy
Hubert Kuliś
Patryk Mizerek
Krzysztof Cieśla
Mikołaj Tatar
 sekcja-EKO

PRZEWODNICZĄCA:
Patrycja Truchan 6C

 przew

ZASTĘPCA:
Kinga Karaś 5A

 z-ca

SEKCJA INFORMACYJNA:
Mateusz Brzeski 4A
Zuzia Stefańska 4C
Wiktoria Buglewicz 4C
Grzegorz Narożański 6B
Sylwek Jarosz 6B

 info-2

SEKCJA EKO:
Dawid Barszcz 5B
Mikołaj Tatar 5B
Nikodem Zacharek 5B
Jarek Pawlina 5B

 eko

Celem działania SU jest:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, redagowanie szkolnej gazetki "Bemówka", zbiórka surowców wtórnych i baterii).