winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

lp

Wyszczególnienie

DATA

UWAGI

I półrocze: 1.09.2016 ( czwartek) – 15.01.2016  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r
(czwartek)

Godz. 10:00

2.

Ślubowanie klas pierwszych

 października 2016 r

Godz. 9:00

3.

Dzień Nauczyciela

14 października 2016 r
(piątek)

Godz. 10:00

4.

Wigilia

15 grudnia 2016 r
(czwartek)

Godz. 17:00

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 30 grudnia 2016 r
(piątek – piątek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

19 styczeń 2017 r
(czwartek)

Klasyfikacja wstępna
za I sem. –14.12.2016
(środa)

II półrocze: 13.02.2017 ( poniedziałek) – 30.06.2017 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

30 stycznia – 10 lutego 2017 r
(poniedziałek – piątek)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I

21 – 23 lutego 2017 r

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r
(czwartek – wtorek)

 

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

03 czerwca 2017 r
(sobota)

 

14.

Klasyfikacja końcowa

19 czerwca 2017 r
(poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna -
19.05.2017 r
(piątek)

15.

Pożegnanie absolwentów SP
 

22 czerwca 2017 r
(czwartek)

 

16.

Rozdanie świadectw szkolnych – zakończenie zajęć

23 czerwca 2017 r.
(piątek)

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2017 r.