winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:4.09.2017 ( poniedziałek) – 26.01.2018  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r
(poniedziałek)

Godz. 8:00

2.

Ślubowanie klas pierwszych

 października 2017 r

Godz. 17:00

3.

Dzień Nauczyciela

13 października 2017 r
(piątek)

Godz. 14:00 

4.

Wigilia

21 grudnia 2017 r
(czwartek)

Godz. 17:00

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 31 grudnia 2017 r
(sobota – niedzieli)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

25 styczeń 2018 r
(czwartek)

Klasyfikacja wstępna
za I sem. –18.12.2017
(poniedziałek)

II półrocze: 29.01.2018 ( poniedziałek) – 22.06.2018 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2018 r
(poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I SP

 marzec 2018 r

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r
(czwartek – wtorek)

 

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

9 czerwca 2018 r
(sobota)

 

14.

Klasyfikacja końcowa

18 czerwca 2018 r
(poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna -
14.05.2018
( poniedziałek)

16.

Rozdanie świadectw szkolnych – zakończenie zajęć

22 czerwca 2018 r
(piątek)

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2018 r.