ZASADY KORZYSTANIA
Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie SP 15.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 5. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 7. Ze swoich dyskietek, płyt CD czy pamięci USB korzystać można jedynie za zgodą bibliotekarza.
 8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania danego programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Zachowanie takie zostanie umieszczone w zeszycie uwag danego ucznia.
 12. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie.
 13. Z MCI nie można korzystać w czasie przerw oraz zajęć szkolnych uczniów. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.