winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Od 27 września do 1 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły przebywali na obozie językowym Euroweek w Kotlinie Kłodzkiej w Lądku-Zdroju.

Przez 5 dni brali udział w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata, m.in. Indonezji, Hiszpanii oraz Turcji. Każdy dzień zaczynali o godzinie 9.30 Energizerem, gdzie tańczyli, śpiewali, grali w gry na świeżym powietrzu, a także uczyli się tańców z rodzinnych krajów opiekunów.

Na lekcjach, prowadzonych w języku angielskim, oglądali prezentacje o krajach, z których pochodzą, które zostały przygotowane przez wolontariuszy i dzięki temu poznawali ich kulturę. Mogli z nimi na ten temat dyskutować i zadawać pytania.

Dzięki starannie zorganizowanemu planowi dnia, uczestnicy mieli czas na odpoczynek, ale także wypełnienie swoich zadań, takich jak projekty grupowe. Nie zabrakło również czasu na wspólne gry i zabawy integracyjne. W czasie przerw młodzież mogła spędzać czas razem z wolontariuszami. Grali w różne gry, żartowali i rozmawiali.

Na obozie było też kilku innych wolontariuszy, którzy nie uczestniczyli w całym wydarzeniu, ale przyjechali na jeden, dwa dni. Uczestnicy mogli dowiedzieć się od nich, dlaczego zostali wolontariuszami, ale również, jaka jest ich ulubiona potrawa.

O godzinie 19:00 uczniowie otrzymywali ostatnie zadanie i o godzinie 20:00 odbywały się pokazy talentów, przedstawienia, parodie, czy prezentacja programów telewizyjnych przygotowanych przez uczniów.

Wolontariusze byli bardzo życzliwi i sympatyczni. Od razu zaskarbili sobie przyjaźń młodzieży. Uczniowie spędzili ten tydzień produktywnie, dobrze się przy tym bawiąc. Nawiązali przyjaźnie i poszerzyli swoją wiedzę na temat kultur z całego świata, a przede wszystkim wykorzystali i polepszyli swoją umiejętność mówienia w języku angielskim.

Opinie uczniów naszej szkoły na temat Euroweek’u:

Lena Ziaja, klasa 5c:

Bardzo podobało mi się na Euroweek'u. Naprawdę warto wziąć udział w takim wydarzeniu. Organizowano tam mnóstwo gier oraz atrakcji, na których spędzaliśmy dużo czasu. Wolontariusze mający z nami zajęcia byli mili i chętnie dzielili się z nami swoją wiedzą o swoich krajach i kulturach.

Julia Bednarz, klasa 7b:

Podczas Euroweek’u spędziłam niesamowity czas, poznawałam wiele kultur i nowych ludzi. Doskonaliłam swój angielski w bardzo miłej atmosferze. Moim ulubionym zajęciem na wyjeździe było robienie wspólnych projektów wraz z przyjaciółmi.

Alek Stus, klasa 7b:

Uważam, że na Euroweek’u atmosfera była bardzo fajna, poznałem wiele nowych osób, podszlifowałem swoje umiejętności w języku angielskim, najbardziej podobała mi się możliwość swobodnej rozmowy po angielsku zarówno z uczestnikami obozu językowego jak i z wolontariuszami.

Maria Sasu, klasa 7b:

Świetnie spędziłam czas na Euroweek’u. Bardzo mi się podobały zajęcia z wolontariuszami z różnych krajów, na których doskonaliłam swój angielski. Wolontariusze był mili i chętnie z nami rozmawiali. Robienie projektów było dla mnie świetną zabawą. Uważam, że warto jest jechać na ten wyjazd.

Marcel klasa, 7b:

Na Euroweek’u podobało mi się robienie przedstawień, rozmowy z fajnymi osobami, spacery po Lądku-Zdroju, dobre jedzenie, oczywiście, oraz swobodna nauka języka angielskiego.

Blanka Mazurkiewicz i Katarzyna Ciejak, klasa 7c:

Z Euroweek'iem kojarzą nam się same dobre wspomnienia. Bardzo dobrze spędziłyśmy tam czas. Brałyśmy udział w różnych, ciekawych projektach. Dowiedziałyśmy się wiele informacji na temat krajów, z których pochodzili wolontariusze. Euroweek był wspaniałym doświadczeniem. Pomógł nam on w doskonaleniu naszych zdolności języka angielskiego.

Piotr Łopatka, klasa 7b

Moim zdaniem, na Euroweek’u było super, atmosfera była świetna, wolontariusze ciekawie prowadzili zajęcia, był to bardzo dobrze spędzony czas.

From 27th September to 1st October 2021 students from our school was on a language camp called Euroweek in Kotlina Kłodzka in Lądek-Zdrój. For 5 days they took part in activities guided by volunteers from all over the world, mainly from Indonesia, Spain and Turkey. Students started every day at 9.30 with Energizer, where they danced, sang, played games outside and learnt volunteers’ traditional dances. During the lessons conducted in English, they were watching presentations prepared by volunteers about their countries, so that teenagers learnt about other cultures. They could ask questions and discuss with volunteers. Thanks to the scrupulously prepared day program, teenagers had got time to rest and time to do their tasks, for example, group projects. There was also time for common games and integrated plays. During breaks, teenagers could spend time with volunteers. They played different games, talked and joked. At the camp were also other volunteers who didn’t take part in all the events, but only came for one or two days. Teenagers could ask them about the reasons they became volunteers or what is their favourite dish. At 7 pm. students got their last task and at 8 pm there were talent shows, performances, parodies or TV shows prepared by them. The volunteers were very kind and friendly. They immediately won the friendship of teenagers. Students spent that week productively, having a great time. They formed new relationships and broadened their knowledge about cultures from all over the world, but most of all, they used and improved their ability of speaking English.


Students’ opinions about Euroweek:

Lena Ziaja 5c class

I find Euroweek appealing to myself. Such a thing is very much worth taking part in. There were many games and attractions organised and we spend a lot of time on them. Our volunteers, who we had our classes with, were nice to us and gladly shared a wide range of information about their mother countries and cultures with us.

Julia Bednarz 7b class

I had an amazing time during Euroweek, I got to know many cultures and new people. I improved my English in a very nice atmosphere. My favourite part of the trip was doing projects together with my friends.

Alek Stus 7b class

I think that the atmosphere during Euroweek was great. I met lots of new people and improved my English skills. What I liked most was the opportunity to casually talk in English with other people who participated in the camp as well as with volunteers.

Maria Sasu 7b class

I had a great time at Euroweek. I enjoyed the activities with volunteers from different countries, where I improved my English. The volunteers were nice and willing to talk to us. Doing projects was great fun for me. I think that it's worth going on this trip.

Marcel klasa 7b class

During Euroweek I enjoyed making plays, talking to nice people, walking around Lądek Zdrój, really tasty food and learning English freely.

Blanka Mazurkiewicz i Katarzyna Ciejak 7c class

Euroweek puts in mind only good memories. We both spend a good time there. There was a variety of interesting projects we took part in. We learnt a lot about the countries our volunteers came from. Euroweek was such an amazing experience itself. It helped us to improve our English skills.

Piotr Łopatka 7b class

I think that Euroweek was great, the atmosphere was fantastic. Our volunteers' classes were run interestingly. That was a very well spent time.