winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

W dniach 17 - 21 października uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Niepublicznego Gimnazjum Piętnastka przebywali w Lądku Zdroju, gdzie spędzili fantastyczny czas z młodzieżą z całego świata. Mieli okazję porozmawiać w języku angielskim z wolontariuszami z Gruzji, Nigerii, Filipin, Wietnamu, Indii, Peru, Urugwaju, Łotwy i Brazylii. Była to też wspaniała okazja, aby poznać kulturę i obyczaje innych krajów. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. W tym języku mówili także wszyscy wolontariusze, dla których angielski  też nie był  językiem ojczystym. Oprócz codziennych zajęć wolontariusze znajdywali czas na zabawy, grę w piłkę nożną czy siatkówkę.

Na Euroweeku obowiązywał plan dnia, którego musieli przestrzegać wszyscy uczestnicy. O godz. 9:00 odbywał się poranny Energizeer, czyli ćwiczenia i zabawy, które miały na celu rozbudzić śpiące jeszcze umysły uczniów. Następnie do godziny 13:00 odbywały się zajęcia z wolontariuszami. Zajęcia te najczęściej miały charakter warsztatów  lub prezentacji ojczystych krajów wolontariuszy. Po obiedzie odbywały się kolejne spotkania z wolontariuszami a następnie zajęcia sportowo-rekreacyjne, które były świetną okazją do nawiązywania kontaktów. Każdego dnia przed kolacją uczniowie dzielili się na grupy i otrzymywali od wolontariuszy różnego rodzaju zadania, których celem było uatrakcyjnienie wieczoru przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.  Każda grupa doskonale wywiązywała się z powierzonego jej zadania, a uczniowie mieli przy tym mnóstwo zabawy, mogli podziwiać talenty kolegów i koleżanek, a także przenieść się w świat strasznych horrorów.

 Dla uczniów naszej szkoły wyjazd na Euroweek na pewno był wspaniałym, niezapomnianym przeżyciem, i świetną okazją do rozmowy w języku angielskim.

Johnny

Opinie innych uczestników:

- „Euroweek był świetnym doświadczeniem. Poznałam mnóstwo ludzi i nabrałam trochę angielskiego akcentu. Wolontariusze byli mili i śmieszni. Mam nadzieję pojechać tam w przyszłym roku”

- Natalia

- Według mnie Euroweek był świetnym doświadczeniem dla mojej klasy. Poznaliśmy fantastycznych ludzi i nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. Chciałabym pojechać tam w przyszłym roku”

- Garbiela

- „Tydzień, który spędziliśmy na Euroweek był cudowny. Chciałabym tam pojechać po raz drugi.”

- Gaba 

From 17th to 21st of October, seventh grade students of Primary School nr  and junior high school students stayed in Lądek Zdrój, where they spent fantastic time with young people from all over the world. They had the opportunity to speak in English with volunteers from Georgia, Nigeria,  Philippines, Vietnam, India, Peru, Uruguay, Latvia and Brazil. It was also a great  opportunity to get to know the culture and customs of other countries. All the classes took place in English, in this language also spoke all the volunteers and for them it was also not the native language. Apart from  daily activities, volunteers found time to play football or volleyball with students. Every day on Euroweek they had a plan of the day, which they had to obey. At. 9:00 am - morning Energizer took place, that was exercises and games, which were intended to awaken the sleeping minds of students. Then, before 1:00 pm, three volunteer classes were held. These classes were mostly held in the form of workshops or presentations of volunteers’ countries. After dinner we had another meeting with the volunteers and then together we went outside to play volleyball and football or we stayed in the class and played games. Each day before dinner, the students divided into a groups and received a challenge from the volunteers to complete  before the evening, such as to create and make a horror movie, Talent Show and Mission Impossible. Of course all the challenges were prepared in English. These challenges were worth consecrating the time, because in the evening they were presented to all the participants of Euroweek. The students had a lot of fun, they could admire the talents of their colleagues and also move into the world of frightening horrors. For students of our school trip to Euroweek certainly was a wonderful experience, time spent very well  and a great opportunity to speak English.

Others opinion about Euroweek: 

„Euroweek was great experience for me. I met a lot of new people and caught some English accent. Volunteers were really nice and funny. I hope I will go there next year.”

- Natalie

- „In my opinion Euroweek was a great experience for my class. We met fantastic people and learnt so many new things. I’d like to go there next year.” 

- Garbiela

- „The week that we spent on Euroweek was so amazing! I really would love to be there for the 2nd time!”

- Gaba