winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

  1. zuch znaczek fill 250x283Zuch kocha Boga i Polskę.
  2. Zuch jest dzielny.
  3. Zuch mówi prawdę.
  4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
  5. Wszystkim z zuchem jest dobrze.
  6. Zuch stara się być coraz lepszy.

 

Propozycje zbiórek z " Prawem Zucha" według zasady, jedno prawo na jednej zbiórce.

Zuch kocha Boga i Polskę

BOHATER książki Antek Cwaniak Aleksandra Kamińskiego - Antoni Cwankiewicz powiedział: "a myśmy z panem Chłodzianowskim pomyśleli, że najlepiej będzie ćwiczyć się w zbójników i w Kaszubów, i w ogóle w naród polski".

PROPOZYCJA także dzisiaj może być aktualna. Nie można przecież kochać kogoś czy czegoś nieznanego. Trzeba zatem poznać i Boga, i Polskę. Każdy zuch poznaje Boga i Polskę w rodzinnym domu, szkole, na lekcjach religii, w kościele. I jedno, i drugie może poznawać także w gromadzie zuchowej, przez poznawanie historii państwa i nierozerwalnie z nim związanego chrześcijaństwa.

TO doskonała okazja, by lepiej poznać historię najbliższego regionu, miasta, miejscowości i kościoła, który tam się znajduje. Przygotowując sprawności dla zuchów, tak projektuj różne zabawy i zajęcia, by były ciekawe i wnosiły coś nowego.

MOGĄ to być:
- zwiedzanie kościoła
- zaproszenie na zbiórkę księdza, by opowiedział o historii kościoła w waszej miejscowości
- zwiedzanie i korzystanie z parafialnej biblioteki
- wykonanie mapy miejscowości z zaznaczeniem ważnych miejsc, które warto odwiedzić i zawieszenie jej w widocznym miejscu w szkole
- wykonanie gazetki o miejscach, w których były już zuchy, i zawieszenie jej w widocznym miejscu w szkole
- opowiedzenie o swoich wrażeniach na lekcji religii, języka polskiego
- opisanie wędrówek gromady w gazetce
- wykonanie prac plastycznych metodą kolażu, wykorzystując zdjęcia lub pocztówki z ważnymi obiektami waszej miejscowości, powiatu
- opracujcie 6 lub 10 zasad waszej gromady, które będą obowiązywały zuchów, a określają normy współżycia i współpracy w gromadzie.

Zuch jest dzielny

(...)"Musimy być dzielnymi uczniami w zwykłych normalnych dniach. (...) Bądźmy dzielni na co dzień w naszych domach, szkołach. Bohaterstwo codziennego życia jest tak samo wspaniałe jak bohaterstwo walki".
Narodziny dzielności, A. Kamiński

PROJEKTUJĄC zbiórkę do tego punktu Prawa Zucha, spróbuj określić, co to znaczy dzisiaj być dzielnym i gdzie tej dzielności szukać? A może wcale nie potrzeba jej szukać, może jest ona w każdym zuchu obok niego.

MOŻE to taki zuch, który:
- staje w obronie słabszego kolegi, rówieśnika, osoby starszej, niepełnosprawnej
- zgłasza do wychowawcy, drużynowego incydenty dotyczące wyłudzania pieniędzy, drugiego śniadania, zastraszania, bicia itp.
- nie przyjmuje i potrafi odmówić propozycji zapalenia papierosa, wypicia nieznanego napoju
- potrafi prawidłowo zachować się w różnych trudnych sytuacjach, np. zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa
- przestrzega zasad prawidłowego poruszania się po drogach pieszo i rowerem
- potrafi zrezygnować z własnych zachcianek (lody, cukierki) i rozumie, jeśli rodzic mówi, że nie ma na to pieniędzy
- walczy ze swoimi słabościami: oglądanie telewizji, filmów wideo, gier telewizyjnych
- nie ogląda filmów oznaczonych czerwonym kółkiem z białym kwadracikiem w środku (tylko dla dorosłych)
- w czasie choroby nie kaprysi, przyjmuje wszystkie leki
- dla zdrowia pije mleko, je warzywa i owoce.

TĘ listę można uzupełniać, stosownie do potrzeb gromady, którą prowadzisz.

Zuch mówi prawdę

TEN punkt wzbudza chyba najmniej wątpliwości. Jest tak prosty i oczywisty, iż często popełniamy tu błąd. Istotne jest bowiem, by zuchy miały świadomość, że powinny być prawdomówne najpierw w stosunku do samych siebie, później wobec innych osób. Bo jeśli okłamuję siebie i uważam, że kłamstwo to prawda, to łatwiej stosować kłamstwo wobec innych, które w takim przypadku też uznaje się za prawdę.

WAŻNE, by wdrożyć zuchy do prawdy przed samym sobą. Kolejny istotny problem to zachęcenie zuchów do tego, by mówiły prawdę o swojej wierze, nie wstydziły się jej. By nie wstydziły się swojego pochodzenia, dlatego że są innej narodowości lub pochodzą z biednej rodziny. O ich wartości nie stanowi ich pochodzenie, zachęcajmy, by tego nie przemilczały.

BARDZO ważne jest, by zuchy mówiły dorosłym (rodzicom, nauczycielom, drużynowemu, księdzu) o wszystkim, co się zdarzyło w szkole i poza nią, nie tylko wtedy, gdy są o to pytane.

ZUCH przestrzegający trzeciego punktu Prawa to taki, który przyznaje się do swoich błędów i przewinień.

Zuch pamięta o swoich obowiązkach

O jakich obowiązkach powinien pamiętać zuch? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw powiedzieć, kim jest.

NAJCZĘŚCIEJ jest katolikiem, jest członkiem rodziny, uczniem w szkole, zuchem w gromadzie, kolegą w szkole i na podwórku. I takie będzie miał obowiązki, w stosunku do wcześniej wymienionych osób - wobec Boga, rodziny, kolegów, szerszej społeczności. Będzie to więc na pewno zuch, który:
- w niedzielę i święta aktywnie uczestniczy w nabożeństwie
- przestrzega przykazań bożych i kościelnych
- codziennie odmawia modlitwę poranną i wieczorną
- wywiązuje się z przyjętych obowiązków w domu rodzinnym, szkole, gromadzie, wobec kolegów
- obowiązki te stara się wypełniać wzorowo.

Wszystkim jest z zuchem dobrze

JAKI powinien być zuch, który byłby lubiany tak, że wszystkim byłoby z nim dobrze. To na pewno zuch otwarty na wszystko i na wszystkich:
- na dzieci niepełnosprawne, innej narodowości, innego wyznania, osoby starsze, samotne, chore
- zaprasza ich na zbiórki gromady
- odwiedza w domu, bawi się wspólnie z nimi
- pomaga słabszym kolegom
- pomaga w prostych czynnościach domowych
- dzieli się drugim śniadaniem z głodnym kolegą
- pożycza przybory
- odwiedza chorych kolegów
- jest dobry i miły dla wszystkich
- pamięta o dniach urodzin i imienin oraz innych świętach swoich bliskich i znajomych
- nie kaprysi przy jedzeniu
- sprawia drobne przyjemności - wyręczy zmęczonego brata w pracy, poda herbatę mamie, pobawi się z młodszym rodzeństwem.

TO oczywiście nie wszystko, uzupełnijcie razem z zuchami powyższy wykaz.

Zuch stara się być coraz lepszy

ZUCH powinien mieć świadomość tego, że systematycznie się uczy i w ten sposób zdobywa nową wiedzę i nowe umiejętności. To pozwala mu na samodoskonalenie i rozwój. Nie powinien stać w miejscu, ale zmieniać się i być coraz lepszy we wszystkich dziedzinach życia. Będzie to zuch, który:
- przyjmuje nowe, trudniejsze obowiązki, z roku na rok jest przecież starszy i mądrzejszy
- uzyskuje coraz lepsze wyniki w nauce
- podnosi swoją kondycję i sprawność fizyczną
- pomaga kolegom w walce z ich słabościami
- zdobywa wiedzę i nowe umiejętności praktyczne przydatne w życiu
- pracuje nad swoim charakterem i zachowaniem zgodnie z dekalogiem i Prawem Zucha
- jest skromny i tym daje przykład innym.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA