winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Do naszej szkoły uczęszcza obecnie 524 uczniów. Są to dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Reprezentantem społeczności uczniowskiej jest Samorząd Uczniowski w składzie:

 su przew  su z-ca  su skar
Przewodnicząca:
Aleksandra Ochońska - kl. 6 C
Zastępca:
Gabriela Brożek - kl. 5 A

Skarbnik:
Magdalena Trybulska - kl. 6 A

Sekcja informacyjna:

  • Tomasz Stono - kl. 5 A
  • Artur Romaniszyn - kl. 5 C

 Sekcja dekoracyjna:
 Sekcja porządkowa:

  • Aleksandra Wrona - kl. 4 C
  • Gabriela Gancarz - kl. 4 C

Samorządem Uczniowskim opiekują się:

  • Piotr Krysa
  • Anna Zielińska
  • Grażyna Barnaś