winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

4a1Uczniowie klas 4a oraz 4b na grudniowych lekcjach matematyki prezentowali swoim koleżankom i kolegom oraz p. K. Góryjowskiej albumy i plakaty, które utworzyli w ramach projektu „Gdzie w Tarnowie można spotkać znaki rzymskie”. Spacerując z rodzicami ulicami naszego pięknego miasta uczniowie mieli okazję  do odszukania miejsc z zapisami rzymskimi. W pracach wykorzystali w znakomitej większości zrobione przez siebie zdjęcia, własnoręcznie lub komputerowo zrobili opisy znalezionych miejsc, a wszystko zostało połączone w piękną całość prezentującą zdolności plastyczne dzieci.

Prace można podziwiać na ściennych gazetkach w salach obu klas.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA