winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

29listopada 429 listopada 2018 r. uczniowie klas ósmych pod opieką wychowawców: p. K. Góryjowskiej, p. D. Wojciechowskiej oraz p. E. Janas pojechali na wycieczkę edukacyjno – historyczną do Oświęcimia i Wadowic.

Pierwszym celem wycieczki było zwiedzanie największego hitlerowskiego obozu zagłady. Uczniowie w pełnym skupieniu i powadze zwiedzali Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które powstało na terenie Auschwitz i Auschwitz II – Birkenau po II wojnie światowej, ekspozycja ukazuje wymiar ludzkiego okrucieństwa, ludzi umierających bez prawa do godności. Ogromny obszar, prymitywne baraki więźniarskie, ruiny innych obiektów lub pozostałości po nich, kilometry obozowego ogrodzenia i dróg w pełni oddają to czego nie da się wyrazić słowami – bezmiar upodlenia, okrucieństwa i zbrodni oraz specyficzną obozową architekturę, która podporządkowana była jednemu celowi – zagładzie ludzi.

AUSCHWITZ utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, początkowo jako miejsce przetrzymywania głównie Polaków - więźniów politycznych, a od 1942 r. stał się także jednym z kilku ośrodków niemieckiego planu zlikwidowania Żydów zamieszkujących tereny okupowane przez III Rzeszę. Ostatecznie w obozie Auschwitz straciło życie ponad 1,1 mln ludzi.

BIRKENAU w pobliskiej Brzezince powstał w celu masowej zagłady Żydów. Stoją tu rzędy drewnianych baraków, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu zobaczyć można ruiny komór gazowych z krematoriami szybko likwidowanymi przez Niemców pod koniec wojny.

Ponieważ tego dnia pogoda nie rozpieszczała, więc pełni wrażeń i zmarznięci uczniowie i nauczyciele udali się do Wadowic – miasta urodzin Ojca Świętego.

Uczniowie zwiedzali muzeum utworzone w domu rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II. Nowoczesna ekspozycja multimedialna, autentyczny, jak za czasów dzieciństwa Karola Wojtyły, wystrój wnętrza pozwoliły zwiedzającym poczuć tę atmosferę.

Począwszy od urodzin Papieża, przez Jego lata szkolne, czas wojny, studia, przyjęcie święceń kapłańskich i kolejne etapy zajmowane w hierarchii kościelnej oraz miłość do teatru, aż do czasu wyboru na Papieża, czas zamachu, pielgrzymki papieskie i śmierć – całe życie Karola Wojtyły ukazane jest w formie filmów, nagrań głosowych, ruchomych prezentacji oraz autentycznych pamiątek.

Zwiedzający mieli też do dyspozycji multimedialną przebieralnię, która pozwala choć na chwilę przenieść się w czasie do lat 20. i 30. XX wieku. Można wirtualnie założyć na siebie mundurek gimnazjalisty, strój pensjonarki, karmelitański habit, mundur oficera Wojska Polskiego, w którego szeregach służył ojciec Karola Wojtyły lub galowy strój członka Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Gości żegnał ruchomy drewniany teatrzyk, który w skrócie przedstawiał historię życia Papieża Polaka – od narodzin w Wadowicach po radość nieba.

Po wizycie w domu Karola Wojtyły nastał czas na degustacje papieskich kremówek.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA