winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF7164Wzorem lat ubiegłych zgłosiliśmy swój udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 5 lutego 2019 roku pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W naszej szkole rozszerzyliśmy zakres działań, ogłaszając tydzień od 5 do 8 lutego - "Tygodniem Bezpiecznego Internetu". Cała społeczność "Piętnastki" aktywnie włączyła się w realizację projektu, którego celem było poruszenie problematyki bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. W tym roku szczególny nacisk skierowano na fakt współpracy.

Hasło "Działajmy razem" miało podkreślić, jak wielką rolę w tworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online pełni wspólne działanie, zarówno instytucji, jak i rodziny oraz najbliższego otoczenia dziecka. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, kształtowanie postawy tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

W czasie Tygodnia Bezpiecznego Internetu w klasach 4 – 8 podjęto różnorodne inicjatywy:

  • prowadzono pogadanki i dyskusje,
  • oglądano filmy edukacyjne m.in. "Dzień z życia”, "3,2,1...Internet", "Dodaj znajomego", "Na zawsze", filmy udostępnione przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, które były przyczynkiem do rozmów z młodzieżą
  • powstały gazetki klasowe, plakaty, tablica informacyjna oraz wystawy prac tematycznie związane z bezpiecznym internetem,
  • rozprowadzano ulotki tematyczne wśród rodziców,
  • omawiano i tworzono netykiety klasowe,
  • w klasach 4 i 7 pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w ramach projektu "Tworzymy lepsze jutro"; w kl. 7-mych – Przytul hejtera, w 4 – tych – Netykieta w sieci,
  • w gazetce "Bemówka" pojawił się artykuł związany z DBI 2018,
  • przeprowadzono konkurs plastyczny dla klas 4 – 8 "Razem działamy – internet zmieniamy" (komiks),
  • bezpieczeństwie w sieci i odpowiedzialności wynikającej z nadużyć internetowych opowiadał w klasie 7b i 5b nasz pan dzielnicowy Łukasz Kiełbasa.

Cała społeczność szkolna angażowała się w różnorakie działania w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu. Mamy nadzieję, że przyczyniły się one do bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego korzystania z sieci przez jej użytkowników, zarówno tych małych, jak i większych.

Nasza szkoła za zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu, otrzymała stosowne zaświadczenie od jego organizatorów.

 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA