winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

W marcu bieżącego roku przyznane zostały stypendia prezydenta Tarnowa za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Znalazły się na niej nazwiska 46 uczniów: 32 z nich wykazało się osiągnięciami naukowymi, pozostała 14 uzyskała tytuł laureata w konkursach artystycznych.

Wśród wyróżnionych są dwaj uczniowie SP nr 15, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągniecia naukowe z historii:

Krzysztof Łata z klasy 7c i Olivier Patorski z klasy 7a.

Krzysztof Lata  Patorski Olivier

dyplom K Lata dyplom Olivier Patorski

W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczysta gala nie odbyła się. Chcąc uhonorować tegorocznych stypendystów opublikowano listy nagrodzonych wraz z ich zdjęciem na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnowa:

 https://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Edukacja/Blisko-piecdziesiat-stypendiow-dla-najzdolniejszych-tarnowian

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA