winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

19Tradycyjnie, jak co roku, miesiąc luty był w naszej szkole czasem zintensyfikowanych działań propagujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Wiąże się to z Dniem Bezpiecznego Internetu, który przypadł na 9 lutego, a w naszej szkole był obchodzony cały tydzień.

          Tegoroczne hasło akcji: „Działajmy razem!”, nabrało w czasie pandemii i nauczania zdalnego szczególnego znaczenia. Przypomina ono, że jedynie wspólny wysiłek, zarówno dorosłych – rodziców i nauczycieli, jak i samych dzieci i młodzieży, może w tym trudnym czasie zapewnić bezpieczeństwo online.

          W związku z panującą sytuacją w tym roku obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu miały nietypowy charakter – były realizowane w sposób zdalny. W klasach 4–8, zarówno na godzinach wychowawczych, jak i  podczas innych zajęć, podjęte zostały różnorodne inicjatywy. Oto ich przykłady:

- przeprowadzenie pogadanek, dyskusji, które były inspirowane:

 • filmami (seria „Plik i Folder” /NASK/, „Owce w sieci”, „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”),
 • prezentacjami multimedialnymi,
 • tekstami literackimi („Hełm grozy”),
 • przykładami wziętymi z życia.

- redagowanie i omawianie zasad netykiety,

- opracowanie kodeksu korzystania z gier komputerowych,

- wykonanie mapy zagrożeń na tablicy wirtualnej,

- rozpropagowanie wśród uczniów konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny w Internecie” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Pedagogiczną,

- przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego w klasach 4–7 zajęć dotyczących zagrożeń w sieci w ramach projektu „Tworzymy lepsze jutro”, których podsumowaniem były prace plastyczne dzieci  obrazujące zagrożenia lub plakaty przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z sieci,

- przygotowanie na lekcji informatyki, pod okiem. p. A. Szumlańskiej, ikonografik na temat bezpieczeństwa w sieci (7b),

- wzięcie udziału przez grupę nauczycieli w Konferencji online z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021,

- wykorzystywanie różnych ciekawych materiałów edukacyjnych. m.in. ze stron https://www.edu.fdds.pl, https://cybernauci.edu.pl, https://sieciaki.pl, https://saferinternet.pl

Podczas wspólnych rozmów i przy okazji podejmowanych działań omawiane były rozmaite tematy i  zagadnienia, m.in.:

 • zagrożenia w sieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obecną sytuację, kiedy spędzamy bardzo dużo czasu przed komputerem oraz często korzystamy z telefonu komórkowego,
 • zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu,
 • alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • fake newsy i nasilenie działalności oszustów w sieci,
 • gry komputerowe – ich dobór, pozytywne i negatywne strony korzystania z nich oraz zagrożenia,
 • korzystne zastosowania Internetu,
 • unikanie i sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje w sieci, poinformowanie, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia,
 • zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialność za zamieszczanie własnych materiałów w sieci,
 • wyszukiwanie informacji, które mogą pomóc podczas nauki zdalnej,
 • różnice między światem rzeczywistym i wirtualnym,
 • zasady tolerancji, szacunku i kultury zrozumienia – jako podstawa komunikacji online.

          Podjęte działania skłoniły wielu naszych uczniów do refleksji. Młodzież otrzymała solidną dawkę informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Miejmy nadzieję, że pomoże im ona uniknąć wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem oraz świadomie i odpowiedzialnie surfować w sieci.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA