winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Uczniowie klasy 1c pod opieką swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Bednarz, w poniedziałek, 24 X 2022 r. po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.

Tym razem były to zajęcia z kodowania. Celem zajęć było wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania. Służyły temu różnorodne zabawy z wykorzystaniem KodujMaty.

Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem umieszczały elementy obrazkowe na planszy edukacyjnej „KodujMata”. Ćwiczyły orientację przestrzenną, utrwaliły pojęcie symetrii osiowej na płaszczyźnie („odbicie lustrzane”), wykonywały proste obliczenia matematyczne, układały odpowiednie obrazki i pasujące do nich wyrazy na właściwym polu maty edukacyjnej.

Podczas zajęć uczniowie mogli się przekonać, że biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale poprzez doskonałą zabawę można tam też zdobywać nowe wiadomości i umiejętności.

Po powrocie do szkoły uczniowie kontynuowali swoją przygodę z kodowaniem. Na zajęciach z informatyki, w grupach pracowali na planszach z układem współrzędnych do ćwiczeń w klasyfikowaniu, kodowaniu i dekodowaniu z wykorzystaniem kolorowych figur i kartoników do kodowania. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności uczniowie umieszczali w odpowiednich polach po jednym lub po dwa kartoniki (i więcej), układali odpowiednie karty, a także oznaczali je odpowiednimi kartonikami z kodami. Podczas zabawy dzieci miały możliwość obserwowania zachodzących zmian związanych z podanym kryterium, kształcenia logicznego myślenia, wnioskowania, doskonalenia umiejętności rozróżniania kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.

Dzisiejszy poniedziałek minął uczniom klasy 1c bardzo szybko, sprawił im wiele radości i dał możliwość poznania podstaw programowania.

gdyliczy sie czas