winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

P5050071W dniach 05 i 06 maja 2014r odbyliśmy zaplanowaną wycieczkę, związaną z uczestnictwem naszej klasy w projekcie EDUSCIENCE. Po przyjeździe do Krakowa mieliśmy bardzo interesujące zajęcia w Muzeum Geologicznym Instytutu PAN na temat wulkanów, skamielin i przeszłości Ziemi. Zajęcia prowadził pracownik Instytutu Geofizyki PAN p. Piotr Olejniczak. Za aktywny udział w zajęciach otrzymywaliśmy pieczątki do „indeksu".

Następnie spacerowaliśmy szlakiem kamiennych zabytków Krakowa. Podczas gry terenowej szukaliśmy obiektów architektury wykonanych ze skał, które poznaliśmy wcześniej w muzeum. Po obiedzie zwiedzaliśmy Wawel. Wizyta w Wawelskiej Katedrze stanowiła żywą lekcję historii, a świetną grę wyobraźni i zabawę dostarczył nam Smok wawelski.
Drugiego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od Jaskini Nietoperzowej. Tam mieliśmy okazję spotkać jej mieszkańców. Podziwialiśmy nacieki skalne, oraz w całkowitej ciemności i ciszy słuchaliśmy „śpiewu" jaskini.
Kolejnym punktem programu był spacer po Ojcowskim Parku Narodowym w kierunku Obserwatorium Sejsmologicznego Instytutu Geofizyki PAN. Ze względu na to, że mieliśmy piękną pogodę mogliśmy w całej okazałości podziwiać piękno przyrody.
W Obserwatorium Sejsmologicznym dowiedzieliśmy się, czym jest fala sejsmiczna, czym są ogniska trzęsień ziemi i miejsca, gdzie w Polsce mogą one wystąpić. Spotkaliśmy się z pracownikami IGF PAN p. Michałem Banaiem i p. Dagmarą Bożek-Andryszczak, którzy podzielili się z nami wynikami swoich prac badawczych, prowadzonych m.in. na Spitsbergenie.
Następną atrakcją było Muzeum Przyrodnicze im. prof. Szafera w Ojcowie. Zajęcia zaczęły się krótkim filmem wyjaśniającym dlaczego w okolicach Ojcowa jest tyle pokładów kredy.
Wycieczka była bardzo udana, bogata w doświadczenia i wrażenia. Wspominamy ją do dziś i na pewno długo będziemy pamiętać. Niecodziennym jest to, co mieliśmy okazję przeżyć: spotkanie z nauką i ludźmi, którzy przybliżyli nam swoją niezwykle interesującą pracę.