winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf9671W dniach 3 i 4 maja b.r. parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej przeżywała peregrynację obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Dla społeczności lokalnej jest to znaczące wydarzenie. W związku z tym również nasza szkoła włączyła się w przygotowania do tej niecodziennej wizyty. W czwartek 30 kwietnia, w godzinach popołudniowych w szkolnej świetlicy odbyło się nadzwyczajne spotkanie - zajęcia otwarte dla rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i absolwentów SP 15. Na lekcji były również obecne panie dyrektor – mgr Teresa Kot i mgr Barbara Tyka.

Katechezę pt. „Wielbimy Boże Miłosierdzie” przeprowadziła Edyta Wardzała. Uczestniczyli w niej uczniowie klas: IV b, IV c, V a, V b, V c i VI c, którzy pracowali w pięcioosobowych zespołach. W trakcie zajęć zaprezentowane zostały różnorodne metody pracy: dialog, praca z tekstami źródłowymi (Pismo św., Dzienniczek św. Faustyny), metoda problemowa, medytacja obrazu, słuchowisko, zdania niedokończone, tworzenie schematów, rozsypanka wyrazowa, a także nowatorska metoda – celebracji. Dla ułatwienia przyswojenia poznawanych treści i uatrakcyjnienia zajęć, prowadząca przygotowała prezentację multimedialną, która była wykorzystywana w poszczególnych etapach lekcji. Do pracy metodą celebracji, włączeni zostali przebywający w sali goście. Zastosowane metody umożliwiły aktywne uczenie się - przez działanie i przeżywanie. Zajęcia łączyły w sobie treści języka polskiego, muzyki, plastyki.
W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zaprezentowania własnych zdolności i predyspozycji. Czynnie zostali także zaangażowani absolwenci – np. Anna Lekarczyk, obecnie uczennica III LO w Tarnowie, zaprezentowała swoją interpretację kilku pieśni. Dodatkową motywację obudziła w uczniach obecność rodziców, rodzeństwa i nauczycieli. W trakcie zajęć wytworzyła się niepowtarzalna atmosfera, która zintegrowała środowisko.