winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

15 prlUczniowie klasy VI a i VI b na lekcji historii poznawali dzieje Polski po II wojnie światowej. Korzystając z materiałów zawartych w podręczniku oraz informacji zebranych od rodziców i dziadków opracowali scenariusze krótkich scenek opowiadających o tym, jak wyglądało życie codzienne w PRL. Na lekcji języka polskiego zredagowali dialogi, w domu przygotowali kostiumy i rekwizyty. Potem zaprezentowali na forum klasy swoje scenki:

- VI a: „W kolejce”, „W komunistycznej Polsce”, „Solidarność”, „W szkole PRL”
- VI b: „Sklep”, „W sklepie”, „Jak funkcjonował sklep w PRL”, „Wyprawa po pralkę” i „W biurze paszportowym”.