winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

20150601 123948W dniu 1 czerwca 2015 roku trzy uczennice reprezentowały naszą szkołę w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Uczestnicy za pomocą dowolnych materiałów w ciągu 120 minut tworzyli swoje prace na temat „Moje ulubione miejsce”. Konkurs odbył się w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Jak podkreślili członkowie jury konkursowego, oceniane prace młodych twórców  prezentowały wysoki poziom artystyczny. Miłym akcentem tego zdarzenia był fakt, iż czołowe miejsca zajęły nasze uczennice: pierwsze miejsce - Donata Jaworek z klasy 6 b, zaś miejsce drugie, jej koleżanka z klasy – Oliwia Gawlik. W konkursie brała też udział uczennica klasy Vc – Roksana Przybek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i pamiątki filatelistyczne. Zwycięska praca Donaty zostanie wydrukowana w formie kartki pocztowej w nakładzie 1000 egzemplarzy, z których 500 zostanie wręczonych autorce. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczennic i serdecznie im gratulujemy!