winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wydarzenia w roku szkolnym 2014-2015

goryjowski 77123 czerwca 2015r. uczniowie klasy 4a oraz wychowawczyni, p. Karolina Góryjowska odwiedzili Radio Kraków S.A. odział w Tarnowie, gdzie pracę  osób: przygotowującej i czytającej najnowsze informacje z miasta i okolic; przygotowującej i przeprowadzającej wywiady z ciekawymi ludźmi oraz odpowiedzialnej za dźwięk, przybliżył nam w bardzo interesującej rozmowie pan Piotr Kopa  – dziennikarz radiowy. Wszyscy uczniowie mogli zaobserwować pracę dziennikarza radiowego w czasie nagrywania serwisu informacyjnego. Każdy miał również możliwość przymierzenia się do pulpitu redaktorskiego. Na tarnowskim Rynku uczestnicy wycieczki obejrzeli wystawę fotografii „Tarnów 1990 – 2015”. Dzieci miały okazję prześledzić zmiany, jakie zaszły w naszym mieście w ciągu 25 lat. Na zakończenie wycieczki były zimne  lody o różnych smakach – słodki akcent niedawnego Dnia Dziecka.

20150601 123948W dniu 1 czerwca 2015 roku trzy uczennice reprezentowały naszą szkołę w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Uczestnicy za pomocą dowolnych materiałów w ciągu 120 minut tworzyli swoje prace na temat „Moje ulubione miejsce”. Konkurs odbył się w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Jak podkreślili członkowie jury konkursowego, oceniane prace młodych twórców  prezentowały wysoki poziom artystyczny. Miłym akcentem tego zdarzenia był fakt, iż czołowe miejsca zajęły nasze uczennice: pierwsze miejsce - Donata Jaworek z klasy 6 b, zaś miejsce drugie, jej koleżanka z klasy – Oliwia Gawlik. W konkursie brała też udział uczennica klasy Vc – Roksana Przybek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i pamiątki filatelistyczne. Zwycięska praca Donaty zostanie wydrukowana w formie kartki pocztowej w nakładzie 1000 egzemplarzy, z których 500 zostanie wręczonych autorce. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczennic i serdecznie im gratulujemy!

 

dscf0101Palenie papierosów to zgubny nałóg – wiedzą o tym wszyscy. Niestety nie zawsze wiedza ta wystarcza, aby nie palić. Trzecioklasiści w ramach realizowanego programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę” uczyli się, jak dbać o zdrowie i być odpowiedzialnym. Na zajęciach dzieciom towarzyszyła wiewiórka Wiki, która pomagała przy pomocy zabawy, uświadomić dzieciom, jak szkodliwe jest palenie oraz jak radzić sobie w sytuacji, kiedy są one narażone na tak zwane palenie bierne. Wiedza na temat szkodliwości nikotynizmu przekazana podczas zajęć przez wychowawców została wzbogacona podczas spotkania ze szkolną pielęgniarką. Odbyło się ono w każdej klasie trzeciej. W ramach programu przeprowadzono również dwa konkursy: plastyczny i literacki. Prace konkursowe wykonywane w domu, zaangażowały zarówno uczniów, jak i rodziców, stając się ukoronowaniem działań podjętych w szkole.

p125096709 czerwca 2015 r. uczniowie klasy I d zwiedzili wystawę prezentującą tradycje toruńskiego piernikarstwa, „Świat toruńskiego piernika”. Obejrzeli średniowieczny kram piernikarski, sklep z przełomu XIX i XX w. oraz XVI - wieczną piekarnię. Podczas warsztatów wypiekali dekoracyjne pierniki ozdobne oraz odkrywali zapachy przypraw i smak oryginalnych toruńskich pierników.

dscf017611 czerwca w Parku Strzeleckim uroczyście podsumowano działania proekologiczne podejmowane w ramach akcji „Zbieramy zużyte baterie”, a także „Posprzątajmy razem Tarnów”/„Wiosenne Sprzątanie Wątoku”. W akcji zbierania zużytych baterii wzięło udział 67 placówek z terenu miasta. Łącznie zebrano ponad 4.600 kg zużytych baterii i akumulatorów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku, dzięki Spółdzielni Pracy ARGO-FILM, która współorganizuje akcję. Nasza szkoła w zbiórce baterii zajęła III miejsce! W nagrodę otrzymaliśmy radioodtwarzacze, a trójka naszych najlepszych zbieraczy: Julka Wajda z kl. 2b, Maja Gawlik z kl. 4b i Szymuś Jarosz z kl. 2a otrzymała dodatkowe upominki. W akcji „Posprzątajmy razem Tarnów”/„Wiosenne Sprzątanie Wątoku” udział wzięło 170 uczestników z 6 placówek oświatowych, 2 Zakładów Karnych – w Tarnowie i w Tarnowie-Mościcach oraz z Zakładu Poprawczego w Tarnowie. Łącznie zebrano ponad 3 tony odpadów, przyczyniając się do uprzątnięcia terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii, a także obszaru położonego w rejonie osiedla Westerplatte, Lasku Lipie i Góry Św. Marcina. Naszą szkołę reprezentowały 3 klasy: 1a, 1c i 1d, które posprzątały teren wokół Wątoku. Za zaangażowanie w porządkowanie naszego miasta dzieci otrzymały nowoczesny mikroskop z niezbędnymi preparatami. Akcje zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.