winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf2569Dzieci są wszystkiego ciekawe. Niezależnie od wieku ogarnięte są pasją poznawania – odkrywania otoczenia, wdzierania się w tajemnicę dorosłości - zdarza się, że w w poszukiwaniu nowych doznań, często bezmyślnie naśladują dorosłych i rówieśników. Tymczasem w tym intrygującym świecie czyha na nich wiele zasadzek i niebezpieczeństw...
Na zajęciach z wychowawcami dzieci z klas I-III wyszukiwały różne zagrożenia i pułapki, które istnieją w otaczającym nas świecie. Dostrzegały je w zażywaniu narkotyków, dopalaczy, paleniu papierosów, piciu alkoholu, napojów energetyzujących oraz nadużywaniu leków. Dowiadując się o ich szkodliwości oraz konsekwencjach wypływających z ich stosowania, także prawnych.

Dzieci szukały alternatywnych sposobów ciekawego, a przy tym zdrowego stylu życia. Podczas zajęć uczniowie rozwijali umiejętności bycia asertywnymi i nie ulegania manipulacjom ze strony mediów, dorosłych i rówieśników. Cel starano się uzyskać poprzez pogadanki, odgrywanie scenek teatralnych, pantonimy, działania plastyczne, dzieci pracowały samodzielnie i w grupach. Pomocą posłużyły elementy programów profilaktycznych takich jak: . „Cukierki”, Trzy koła”, „Nie pal przy mnie, proszę” , „Porozmawiajmy o agresji”, „Spójrz inaczej”.
Podsumowaniem tych wszystkich działań było wykonanie przez każdą klasę plakatu pod hasłem: „Droga do dobrego życia – jesteśmy przeciw nałogom i uzależnieniom”. Plakaty zostały wyeksponowane na wystawce na korytarzu szkolnym.

gdyliczy sie czas