winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf3100Polska to nasza ojczyzna, miejsce bliskie sercu, pełne pięknych krajobrazów, ciekawych ludzi, interesujących wydarzeń, z bogatą historią. Ważnym elementem wychowania w naszej szkole jest pogłębianie więzi z własnym krajem, poczucia przynależności i przywiązania do ojczyzny – tej dużej i tej małej, lokalnej. Aby pogłębić te treści, przed uczniami klas I-VI postawiono wyzwanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu kartki pocztowej prezentującej uroki Polski. Tworzone prace plastyczne mogły być ilustracjami legend związanych z początkami naszego państwa, mogły przedstawiać  najpiękniejsze urbanistycznie lub turystycznie zakątki Polski czy też znane postaci związane z naszym krajem.

Na konkurs napłynęło wiele prac. W dniu 13 maja 2016 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień tym uczniom i uczennicom, których prace jury uznało za najciekawsze. Nagrody i dyplomy wręczyła pani Wicedyrektor Barbara Tyka, otrzymały je następujące osoby:

Kategoria klas I-III:

I miejsce – Maksymilian Januś (IIIa) 
II miejsce – Patrycja Wentrych (IIIa)
III miejsce – Julia Kasprzykowska (IIIa) i Oliwia Hołda (IIIa)

Wyróżnienia: Patryk Zieliński (IIIc) i Natalia Nowak (IIIb)

Kategoria klas IV – VI:

I miejsce – Zuzanna Chmura (VIb) 
II miejsce – Julia Iwaniec (Vc)
III miejsce – Sylwia Słowik (IVc)
Wyróżnienia: Julia Rutowicz (Va) i Katarzyna Olbracht (VIc)

Prace laureatów zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej przy wejściu do szkoły. Zapraszamy do ich oglądania, zaś autorom tych prac serdecznie gratulujemy.

gdyliczy sie czas