winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dsc 072111 maja 2016 r. w klasie I a odbyła się lekcja otwarta przygotowana przez Bernadettę Pawłowską. Uczniowie pracując w parach bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywali różne zadania na poszczególnych stacjach. Ucząc się wzajemnie od siebie rozwijali umiejętności matematyczne, językowe, logicznego myślenia oraz działali twórczo.

gdyliczy sie czas