winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

SINGER 89Poszukiwani do udziału w konkursie piosenki „Nasze polskie przeboje”, który odbędzie się podczas PIKNIKU SZKOLNEGO dnia 11 czerwca 2016 roku

Cel konkursu:

 • popularyzowanie polskich piosenek wśród dzieci i młodzieży
 • wyłonienie talentów muzycznych w naszej szkole
 • propagowanie kultury muzycznej wśród uczniów
 • rozwijanie talentów estradowych
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

Warunki konkursu:

 • w konkursie mogą brać udział soliści w 3 kategoriach wiekowych:

-szkoła podstawowa kl. I-III
-szkoła podstawowa kl. IV-VI
-gimnazjum kl. I-III

 • czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut
 • uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w języku polskim z własnym podkładem nagranym na płytę CD lub na pendrive nie będą dopuszczone piosenki o treści wulgarnej wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu wszystkich prezentacji podczas pikniku szkolnego

Ważne terminy:

 • uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 3 czerwca(piątek) 2016 roku

-uczniowie klas 1-3  szkoły podstawowej i gimnazjum zgłaszają uczestnictwo do pani Renaty Wieczorek
-uczniowie klas 4-6 zgłaszają uczestnictwo do pani Edyty Wardzały

 • na zgłoszeniu powinno się znaleźć imię, nazwisko, klasa i tytuł  piosenki, np.:

Jan Kowalski kl. 4d – „Tyle słońca w całym mieście”

 • płytę CD lub pendrive  z nagranym podkładem, PODPISANY IMIENIEM I NAZWISKIEM  należy dostarczyć nauczycielce muzyki pani Renacie Wieczorek w terminie do dnia 8 czerwca (środa); osoby, które nie dostarczą podkładu w podanym terminie tracą możliwość udziału w konkursie

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru/wartości artystyczne utworów
 • umuzykalnienie
 • prezentacja muzyczna
 • pomysłowość, kostiumy
 • naturalna i przekonywująca interpretacja

 

gdyliczy sie czas