winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p1010109Uczniowie naszej szkoły Igor Buczak z 6a oraz Dariusz Kwarciński i Jakub Kociuba z 5b wykazali się wzorową postawą obywatelską, która została doceniona przez Tarnowską Straż Miejską. Na apelu dnia 23.06.2016 r. zostali oni uroczyście odznaczeni przez tarnowskich strażników i otrzymali nagrody za bezinteresowną pomoc udzieloną starszej kobiecie, która z nieznanych przyczyn upadła obok niezwykle ruchliwej czteropasmowej ulicy Starodąbrowskiej. Chłopcy, widząc zdarzenie, natychmiast zareagowali – niezwłocznie poinformowali policję i pogotowie o zaistniałym wypadku, dzięki czemu poszkodowana miała szansę bardzo szybko otrzymać fachową pomoc.

Przedstawiciele Straży Miejskiej w Tarnowie szczególnie podziękowali Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 mgr Teresie Kot oraz wychowawcom za kształtowanie wśród dzieci chwalebnych postaw poszanowania ludzkiego zdrowia i życia, za co szkoła została wyróżniona  na tle tarnowskich placówek oświatowych. Tegoroczny absolwent SP 15 Igor Buczak (wychowanek pani Ewy Chochołowicz) oraz Dariusz Kwarciński i Jakub Kociuba (z kasy pani Danuty Wojciechowskiej) z pewnością zasłużyli na miano bohaterów i staną się wzorem godnym naśladowania dla wszystkich uczniów.