winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

1107W piątek 15 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy IIc i IId z wychowawczyniami – p. Grażyną Kamirską i p. Tamarą Szczeklik wzięły udział w akcji „Posprzątajmy razem Tarnów”. W tym roku sprzątaniem objęto tereny wzdłuż Wątoku oraz wokół Kantorii, a także obszar położonego w rejonie Osiedla Westerplatte, Lasku Lipie i Góry św. Marcina.
Miasto swoimi działaniami chciało uczcić obchodzony 22 kwietnia „Dzień Ziemi”.


Dnia 15 czerwca 2016r. w Parku Strzeleckim odbył się finał Eko kampanii, czyli cyklu akcji ekologicznych zorganizowanych w bieżącym roku szkolnym przez Urząd Miasta Tarnowa. W ramach różnorodnych działań, dzieci i młodzież z blisko osiemdziesięciu placówek edukacyjnych, zbierali baterie (5,3 tony!), sprzątali teren miasta i budowali budki lęgowe dla ptaków. W czasie uroczystości nagrodzono najbardziej aktywnych uczestników, a Prezydent Miasta Tarnowa, Pan Roman Ciepiela, podziękował dzieciom za aktywną postawę proekologiczną.
Nasza szkoła otrzymała nagrody w dwóch kategoriach:
1. Udział w akcji „Razem posprzątajmy Tarnów” - klasy IIc i IId odebrały dyplomy i nagrody – 2 magnetofony.
2. Udział w zbiórce baterii – nasza szkoła również otrzymała dyplom i magnetofon.