winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p1010508W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas trzecich, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice uczniów klas trzecich oraz dyrekcja i grono pedagogiczne. Podczas części oficjalnej Pani Dyrektor, mgr Teresa Kot podziękowała za pracę wychowawcom i uczniom, a także podkreśliła osiągnięcia uczniów klas trzecich oraz bardzo dobre wyniki, jakie uzyskali uczniowie ze sprawdzianu trzecioklasisty. Następnie zabrała głos pani Lucyna Krzemińska, która w imieniu rodziców klas III podziękowała dyrekcji, wychowawcom i gronu pedagogicznemu za pracę, wysiłek i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze podczas pierwszego etapu nauki.

Podziękowania oraz życzenia bezpiecznych wakacji przekazała również pani Aneta Główczyk - przedstawicielka Rady Rodziców. Po gratulacjach i podziękowaniach nastąpił długo oczekiwany, uroczysty moment wręczenia przez Panią Dyrektor statuetek ,,Wzorowy uczeń" wyróżnionym uczniom oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom. Uczniowie, którzy zostali uhonorowani statuetkami to:
Klasa III a
Natalia Zacharska
Patrycja Wentrych
Maciej Bogusz
Julia Kasprzykowska
Julia Piechnik
Oliwia Hołda
Klasa III b
Emilia Krzemińska
Emilia Grysiewicz
Natalia Nowak
Jakub Florek
Klasa III c
Izabela Kozioł
Justyna Podpłomyk

Rodzice, którzy przez kolejne trzy lata pobytu swych pociech w szkole wspierali pracę nauczycieli i szkoły, otrzymali w podziękowaniu z rąk Pani Dyrektor dyplomy.
W drugiej części uroczystości uczniowie klas trzecich zaprezentowali część artystyczną, w której uczniowie klasy III a wspominali pierwsze dni w szkole, trzyletnią pracę i naukę. Uczniowie klasy III b przedstawili krótką, humorystyczną scenkę na dworcu kolejowym. Natomiast uczniowie klasy III c w poetycki sposób żegnali się ze szkołą, przedstawili swoje plany na wakacje. Cały występ ubogaciły piosenki, barwny pociąg oraz piosenka „Czwarta klasa” na finał.