winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

konkurs fotograficznyKONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 15 I UCZNIÓW KLAS 1-3 NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM „PIĘTNASTKA”

TARNÓW – MOJE MIASTO MAGICZNE

Czasami, w pewnych sytuacjach, pod wpływem chwili, emocji, nawet, to co zwykłe, powszechne, może nabrać innego charakteru i wydawać się niesamowite, czarujące. Wybierz się na spacer po swoim mieście, miej szeroko otwarte oczy i uchwyć w kadrze jego magię….

Tematem konkursu jest zaprezentowanie w interesujący i oryginalny sposób naszego miasta Tarnowa. Mogą to być zatrzymane w kadrze zabytki, interesujące budynki, tarnowska przyroda, ulubione miejsca, ciekawi ludzie czy sytuacje. Ważny jest pomysł na zdjęcie - wybrany temat i jego oryginalne ujęcie.


Kryteria oceny prac:
- zgodność fotografii z tematem konkursu
- wartość artystyczna, oryginalność pracy
- techniczna jakość fotografii oraz estetyka wykonania
- trafność nadanego tytułu

Warunki oddawania prac:

  • Każdy uczestnik może oddać 2 fotografie
  • Prace oddajemy w formie wywołanych zdjęć w formacie 15X21
  • Termin oddania prac: 25 listopada 2016
  • Prace proszę oddawać do p. Jolanty Szarkowicz – Baca
  • Do zdjęć należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, tytuły zdjęć (prace podpisać delikatnie na odwrocie, tak aby ich nie uszkodzić )
  • Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane przez jury.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

gdyliczy sie czas