winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0310Z okazji wspomnienia św. Walentego, uczniowie naszej społeczności szkolnej w lutym obchodzili Dzień Zakochanych, który stał się okazją do refleksji nad miłością - rozumianą jako: bezgraniczna i bezinteresowna troska o innych; czynienie wszystkiego, co możliwe, aby byli szczęśliwi; sens i cel ludzkiego życia; dobrowolne poświęcenie i oddanie serca. 

Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował również „Pocztę walentynkową”. Uczniowie mieli okazję anonimowo „wyznać miłość” ukochanej bądź ukochanemu, poprzez wrzucanie do specjalnego pudełka kartek walentynkowych, adresowanych do konkretnej osoby. 14 lutego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, odpowiednio ubrani, rozdali kartki adresatom. Całość przebiegała w atmosferze dziecięcej radości, ciekawości i zaskoczenia. Adresatami walentynkowych wyznań i podziękowań za okazywaną cierpliwość i miłość, niejednokrotnie byli również nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Wyrażamy nadzieję, że efektem tegorocznych obchodów Dnia Zakochanych i rozważań na temat istoty miłości, będzie fakt, że nawzajem będziemy ją sobie okazywać przez wzajemną troskę o siebie, szacunek i pomoc, że postaramy się „małe rzeczy wykonywać z wielką miłością”. Naszą szczególną wdzięczność za czuwanie nad przebiegiem akcji wyrażamy pani Annie Zielińskiej, pani Agnieszce Białek oraz panu Mariuszowi Łabuzowi.

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami

 

gdyliczy sie czas