winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 36729 maja 2017 r. w kl. II a odbyła się lekcja otwarta przygotowana przez panią Bernadetę Pawłowską. Wiosenna tematyka zajęć była okazją do pracy w grupach, rozwijania kompetencji językowych, wyrażania siebie poprzez ekspresję ruchową i plastyczną. Dzieci pracowały z ogromnym zaangażowaniem i radością. Ich działaniom towarzyszyła sympatyczna atmosfera sprzyjająca nauce.