winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

straznicy 012We wtorek 20 czerwca uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Straży Miejskiej.    Prelegent zapoznał dzieci z numerami telefonów alarmowych i wyjaśnił, w jakich sytuacjach należ z nich korzystać. Omówił zasady bezpiecznej kąpieli i  zabawy na wolnym powietrzu. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci w domu, przestrzegając przed otwieraniem drzwi nieznajomym i dzieleniem się informacjami na temat posiadanych w domu rzeczy. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał karteczkę z numerami telefonów alarmowych oraz zasadami bezpiecznego wypoczynku.

 

gdyliczy sie czas