winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 031622 maja w hali TOSiR-u odbyła się XIV Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej Europa bez barier. W zmaganiach sportowych uczestniczyli zawodnicy z Polski, Ukrainy i Węgier. Reprezentowali oni Stowarzyszenie AUREDA działające w Białej Cerkwi na Ukrainie, Fundację SYMBOSIS z Węgier, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej działające w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej, Stowarzyszenie WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ z Olszyn, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Ich Lepsze Jutro. Szczególną sympatię wzbudziły maluchy z przedszkola działającego przy tym Stowarzyszeniu.

 

Organizatorami imprezy byli: CKiW OHP w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa. Współorganizatorami natomiast: ZSS Nr 20 w Tarnowie, SP Nr 15, ZSM w Tarnowie oraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Jacek Krupa. Honorowymi patronami imprezy byli również: Prezydent Miasta Tarnowa, pan Roman Ciepiela oraz Starosta Tarnowski, pan Roman Łucarz. W uroczystości otwarcia olimpiady wzięli udział: dyrektor Ochotniczych Hufców Pracy, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz dyrektorzy szkół zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie spartakiady.

Sportowców wspierali nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły: pani Elżbieta Janas oraz pan Józef Bommersbach. Ich asystentami byli uczniowie klasy VIc.

Każdy z uczestników otrzymał medal za wspaniałą postawę i walkę, gdyż każdy był zwycięzcą.