winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0898"Piękno Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. 
Jeśli kochacie Ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!"

(Papież Jan Paweł II)

W czwartek 14 czerwca 2018r. uczniowie klasy VIIa jako przedstawiciele całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 15, wzięli udział w podsumowaniu akcji przeprowadzonych w ramach programu: „ZABAWY Z EKOLOGIĄ – promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”. Podsumowanie miało charakter bardzo uroczysty, odbyło się w murach Pałacu Młodzieży, a udział wzięli: Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Tarnowa oraz przedstawiciele wielu instytucji i placówek oświatowych.

Uczniowie naszej szkoły odebrali wyróżnienie i nagrody za udział:

  1. w akcjach ekologicznych: „Posprzątajmy razem Tarnów”, „Drugie życie odpadów”, „Zbieramy zużyte baterie”,
  2. w konkursie na wykonanie budki lęgowej: „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”.

Celem akcji i zaangażowania naszych uczniów w różne przedsięwzięcia z nimi związane było: pogłębienie świadomości ekologicznej młodych tarnowian, rozwinięcie poczucia współodpowiedzialności za środowisko, promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, pogłębienie szacunku do przyrody, wykształcenie dobrych nawyków i zachowań.
Zaplanowane cele zostały osiągnięte i na pewno wielu uczniów w przyszłym roku włączy się do akcji „Zabawy z ekologią”.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez różne działania podjęli trud i wysiłek udziału w akcji, a w sposób szczególny uczniom należącym do Sekcji EKO i ich opiekunowi – pani Karolinie Góryjowskiej.

,