winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 081320 marca 2019 r. uczniowie klas 7. i 8. uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym na temat dopalaczy i niebezpieczeństw, które się z nimi wiążą. Wykład przeprowadzony przez szkolnego psychologa, p. Kingę Słowik, oraz dyskusja miały na celu zbudowanie wśród młodzieży świadomości problemu związanego z zażywaniem dopalaczy. Dzień wcześniej w podobnym spotkaniu wzięli udział rodzice naszych uczniów. Wykład był okazją do zdobycia rzetelnej wiedzy na temat m.in. skutków zażywania dopalaczy czy sygnałów wskazujących na możliwość zażywania ich przez dziecko. Oba wydarzenia były częścią „Tygodnia promocji zdrowia i walki z nałogami.”  

 

gdyliczy sie czas