winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

IMG 20190530 135110Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Liczne badania naukowe potwierdzają, że palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia (m.in. chorób naczyń wieńcowych, naczyń obwodowych, naczyń mózgowych i tętniaka aorty).

Dym tytoniowy zawiera w swoim składzie wiele substancji o szkodliwym działaniu na układ krążenia (np. nikotyna, tlenek węgla, dwusiarczan węgla, tlenki azotu, cyjanowodór). Nikotyna powoduje przyśpieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego i skurcz naczyń obwodowych, a tlenek węgla i inne toksyny zawarte w dymie tytoniowym przyśpieszają postęp miażdżycy i na wiele sposobów wpływają na stan układu krążenia (np. mogą wywoływać niedotlenienie narządów i tkanek). Palenie tytoniu znacznie zwiększa ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca i nagłej śmierci sercowej. Szacuje się, że ryzyko zawału serca u palacza jest co najmniej dwukrotnie większe niż u osoby niepalącej tej samej płci i wieku. Po roku od zaprzestania palenia ryzyko to zmniejsza się niemal o połowę.

W naszej szkole w dniach od 27 do 31 maja 2019 r. został zrealizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, który był adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Program ten jest kolejnym ogniwem w cyklu programów profilaktycznych realizowanych w ciągu całego roku szkolnego w klasach I – III w naszej szkole i stanowi niejako dopełnienie Tygodnia Promocji Zdrowia i Walki z Uzależnieniami, który obchodziliśmy 18 – 22 marca 2019 r.

Głównym celem programu „Nie pal przy mnie, proszę” jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. W ramach programu w klasach III odbyła się prelekcja szkolnej pielęgniarki, pani Danuty Grzebieniowskiej na temat szkodliwości palenia oraz zdrowego trybu życia. Następnie wychowawczynie Sabrina Rogóż oraz Małgorzata Bednarz realizowały program poprzez różnorodne formy :

- zajęcia warsztatowe przeprowadzone (według gotowych scenariuszy),

- prezentacje multimedialne,

- układanie i rozwiązywanie krzyżówek tematycznych, quizów itp.

- przygotowanie i rozprowadzenie ulotek dla dzieci, rodziców i wychowawców.

Podsumowaniem projektu było wykonanie tematycznych plakatów i umieszczenie ich na korytarzu szkolnym.

Natomiast zwieńczeniem programu jest rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem „Na wycieczkach się bawimy, papierosów nie palimy”, którego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się na pikniku szkolnym 8 czerwca 2019 r.