winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0306W dniach 18 – 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Promocji Zdrowia i Walki z Uzależnieniami. Cała społeczność szkolna włączyła się czynnie do tej akcji. Wszyscy zgadzamy się, że zdrowie jest wartością nadrzędną, stąd chcemy o nie dbać i promować aktywny styl życia wolny od nałogów. W tym celu w szkole:

 

  • we wszystkich klasach 4 – 8 przeprowadzono godziny wychowawcze poświęcone tematyce nałogów (rodzaje, przyczyny, skutki, schemat działania, zapobieganie i czynniki chroniące, pomoc)
  • każda klasa przygotowała plakat tematycznie związany z przeprowadzoną akcją; zostały one wyeksponowane na korytarzu szkolnym
  • psycholog szkolny p. Kinga Słowik przeprowadziła pogadankę wzbogaconą o prezentację multimedialną pt. „Dopalacze kradną życie” dla uczniów klas 7 i 8 oraz ich rodziców,
  • pedagog szkolny p. J. Szarkowicz – Baca przeprowadziła w klasach 7 lekcję – happening „Stop nałogom” w ramach projektu „Tworzymy lepsze jutro”,
  • w klasach powstały gazetki poświęcone poruszanej tematyce,
  • na korytarzu szkolnym dla rodziców i uczniów przygotowano tablicę, na której udostępniono szereg ulotek i materiałów pomocniczych dotyczących zagrożeń, niebezpieczeństw i nałogów czyhających na współczesną młodzież i nie tylko,
  • rodzicom rozdano ulotki profilaktyczne,
  • także w ramach różnych przedmiotów poruszono tematykę nałogów np. w ramach zajęć komputerowych uczniowie samodzielnie przygotowali wykresy w oparciu o dane statystyczne GUS dotyczące palenia tytoniu w Polsce i na ich podstawie określali skalę zjawiska,
  • wykorzystywano różne filmy, np. „Kiwi nuggets”, „Nałóg cała prawda o nałogach”, które stały się zaczątkiem prowadzonych w klasach dyskusji i debat
  • do akcji bardzo aktywnie włączyła się świetlica szkolna(m.in. pogadanki, wystawa tematycznych prac plastycznych)

Oprócz kampanii informacyjnej dotyczącej zjawiska uzależnienia i  nałogu ważnym aspektem przeprowadzonej akcji było wskazanie alternatywnej drogi – zdrowego, aktywnego życia.