winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 224718 czerwca 2019 r., po 20-letniej przerwie, mury naszej Szkoły opuścili ósmoklasiści. Uroczystość ich pożegnania miała miejsce we wtorek 18 czerwca w sali gimnastycznej.

Prowadząca, Weronika Klich, rozpoczynając spotkanie, zwróciła się do Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców słowami:

Uśmiech, który widać dziś na naszych twarzach jest dowodem spełnienia się. Te uczucia, które towarzyszą nam dzisiaj są także Waszym- nauczycielskim i rodzicielskim sukcesem.”

Po przemówieniu Pani Dyrektor, mgr Teresy Kot oraz Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Tomasza Guta nastąpiło uroczyste ślubowanie absolwentów oraz przekazanie sztandaru szkoły.

Następnie Dyrektor Szkoły uhonorowała uczniów z najwyższymi osiągnięciami oraz wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom.

Prymusem Szkoły została uczennica klasy 8a Natasza Żukowska, a tytuł Super Absolwenta otrzymali: Julia Peciak z kl. 8a, Agnieszka Karaś, Jan Martowicz, Gabriela Pęcak i Artur Stinia z klasy 8b oraz Julia Iwaniec z kl.8c.

Pani Dyrektor także pogratulowała wszystkim ósmoklasistom, którzy ukończyli szkołę, otrzymując świadectwo z wyróżnieniem oraz serdecznie podziękowała Rodzicom za pracę na rzecz klasy i szkoły.

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klasy 2a, którzy pięknym i humorystycznym wierszem pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki.

Julia Iwaniec, uczennica klasy 8c, zaprezentowała piękne i brawurowe wykonanie piosenki Moniki Brodki pt. „Varsovie”, którym wyśpiewała tytuł finalistki Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Krakowie.

Następnie uczniowie klasy 8b przenieśli zebranych wehikułem czasu do roku 2011, kiedy to wkroczyli po raz pierwszy w progi naszej szkoły, aby przez rok 2019 – czasy obecne, dotrzeć do roku 2029, kiedy to nasi absolwenci, nieco starsi, spotykają się, by opowiedzieć o swoich zrealizowanych marzeniach i planach. Uczniowie klasy 8a zakończyli akademię pięknym, nostalgicznym wierszem, a chór absolwentek zaśpiewał „Mamma mia” ze słowami ułożonymi specjalnie na tę okazję przez p. Renatę Wieczorek.

W niejednym oku zakręciła się łza…

Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,
Porozglądać się dokoła,
By dzisiejszy dzień odszukać
.