winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

bochnia 4a 7W dniu 20 lutego 2020 roku, po południu, rozpoczęła się wycieczka klas 4a, 4b i 6c wraz z opiekunami: p. D. Wojciechowską, p. K. Góryjowską, p. A. Szumlańską, p. J. Szarkowicz-Bacą oraz p. M. Łabuzem do Kopalni Soli w Bochni. Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekali na zwiedzanie kopalni i nocleg.

Zjazd windą 250 m pod powierzchnię ziemi przysporzył wiele emocji. Podzieleni na grupy, rozpoczęli zwiedzanie z przewodnikami górnikami. To najstarsza na ziemiach polskich kopalni soli kamiennej, działająca od 1248 roku. Kolejka podziemna i specyficzny nastrój podziemi przeniósł uczniów w odległe stulecia, a podziemna ekspozycja multimedialna ukazała im historii ziem małopolskich i kopalni, spotkania z polskimi królami, żupnikami oraz duchem mnicha cystersa. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sposobami uzyskiwania soli na przestrzeni wieków. Jednak równie ważnym punktem wycieczki, a najbardziej oczekiwanym, były gry i zabawy na podziemnym boisku, dyskoteka oraz nocleg w komorze Ważyn. Dzięki wyjątkowemu mikroklimatowi podziemnych wyrobisk uczestnicy wycieczki mieli możliwość zadbania o swoje górne drogi oddechowe. Zakończeniem wycieczki było zwiedzenie ekspozycji maszyny parowej i minerałów. Wyspani, wypoczęci i zadowoleni wszyscy szczęśliwie wyjechali na powierzchnię 21 lutego.

 

gdyliczy sie czas