winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

3Zapewne Peter Reynolds, pisząc swoją książkę "The Dot" (Kropka), nie domyślał się nawet, że wywoła ona tak wielkie pozytywne zamieszanie. W jego opowiadaniu tytułowa kropka zmieniła świat małej Vashti. To dzięki niej dziewczynka uwierzyła w siebie. Ta sama kropka z książki stała się inspiracją do zorganizowania akcji o światowym zasięgu.

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odkrywania talentów oraz ich prezentowania. Jego celem jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu uzdolnień, poznawaniu swoich mocnych stron i budowaniu wiary we własne możliwości. Prawie wszyscy nasi uczniowie z klas 4 - 8 aktywnie włączyli się w tegoroczne obchody tego wyjątkowego dnia.

Najwięcej działo się w ramach godzin z wychowawcą. Podczas prowadzonych rozmów uczniowie zapoznali się bądź przypomnieli sobie historię Vashti. Stała się ona inspiracją do ożywionych dyskusji i bardzo różnorodnych zajęć warsztatowych, których celem było wyłonienie talentów ich uczestników. Nauczyciele zadbali o to, aby każdy z naszych uczniów odnalazł swoje mocne strony. Budujące były te momenty, gdy uczniom mającym trudności z określeniem tego, w czym są dobrzy, z pomocą i podpowiedzią chętnie przychodzili rówieśnicy.
Także na lekcji plastyki dzieci miały sposobność zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami, poszukać tego, co w nich ciekawe, wyjątkowe. W klasach czwartych powstały piękne kompozycje plastyczne, których motywem przewodnim była kropka. W klasach piątych dzieci tworzyły plakaty reklamujące Święto Kropki. Uczniowie umieścili w nich informacje o swoich talentach.
Jak przystało na święto kreatywności, na zajęciach z wychowawcą nie zabrakło różnorodności i pomysłowości w doborze realizowanych działań. M.in.:

  • tworzono "kropkowe" prace plastyczne w interesujących technikach - malowano, rysowano, wykonywano je z przestrzennych materiałów, rysowano kredą na podwórku szkolnym, wykonane kropki ożywiano w aplikacji Quiwer;
    przeprowadzono mini-konkursy klasowe;
    nakręcono film prezentujący posiadane przez uczniów talenty i umiejętności;
    wypełniano karty pracy dostosowane do omawianego tematu;
    wykonano klasowe wystawy powstałych prac i gazetki związane z Dniem Kropki;
  • przeprowadzono dyskusje i rozmowy dotyczące mocnych stron uczniów – potrzeby ich odkrycia, wspierania, rozwijania.

Tegoroczny Dzień Kropki dostarczył jego uczestnikom wielu wrażeń, a co najważniejsze- przekonał, że każdy z nas posiada jakieś mocne strony. Działania, których inspiracją stała się historia dziewczynki z książki Reynoldsa, przyczyniły się do wzmocnienia wiary we własne siły u naszych wychowanków, pozytywnie wpłynęły na integrację w zespołach klasowych, a także udowodniły po raz kolejny, jak zdolni i kreatywni są nasi uczniowie.

Film uczniów klasy 7b i wychowawcy p. A. Szumlańskiej

 

gdyliczy sie czas