winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

covidCzas pandemii i nauki zdalnej wymusił długotrwałą izolację. Młodzież, pozbawiona możliwości kontaktów z rówieśnikami, często czuła się zagubiona w tej rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, którzy nie zawsze potrafili się odnaleźć w nowej sytuacji, tarnowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała program profilaktyczno-edukacyjny, którego beneficjentami byli uczniowie klas VII i VIII  szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego programu w lutym br.

Celem programu było przede wszystkim poszerzenie wiedzy uczniów o procesach emocjonalnych, stresie, sposobach radzenia sobie z nim, wsparciu społecznym i jego znaczeniu oraz o zmianach, jakie spowodowała pandemia koronawirusa w aspekcie osobistym, rodzinnym, lokalnym i globalnym. Szczególnie ważne było poszerzenie wglądu uczniów w zmiany w ich relacjach z otoczeniem wywołane izolacją oraz identyfikacja percepcji własnej przyszłości a także wsparcie uczniów poprzez wskazanie placówek i infolinii instytucji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Realizacja programu odbywała się na lekcjach wychowawczych. Prowadzący zajęcia mieli do dyspozycji prezentacje multimedialne z nagraniami głosowymi miniwykładów dotyczących emocji, ich stref  i sygnalizatorów, stresu, jego przyczyn i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem. Po wysłuchaniu nagrania następowała część praktyczna zajęć. Uczniowie wypełniali karty pracy, dokonując autoanalizy swoich reakcji i zachowań.

Podsumowaniem pracy była ankieta ewaluacyjna, w której uczniowie odpowiedzieli na pytania dotyczące zagadnień objętych programem oraz określili tematykę, jaką chcieliby poruszyć na tego typu zajęciach w przyszłości.