winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wydarzenia w roku szkolnym 2020-2021

wybory su 1Dnia 2 października 2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to święto całej społeczności szkolnej i wspaniała okazja dla wszystkich uczniów, aby móc współtworzyć szkolną rzeczywistość. W tym roku kandydowali: Filip Mleczko z klasy 7c, Olivier Patorski z klasy 7a, Wojciech Procyk z klasy 8b oraz Patrycja Wentrych z klasy 8a. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci mogli zaprezentować swoje pomysły oraz najważniejsze punkty swojego programu.

konkursSZKOLNY KONKURS LITERACKO-MUZYCZNY
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na ułożenie tekstu piosenki
w ramach szkolnego projektu TYDZIEŃ UCZNIOWSKIEJ SUPERMOCY

Organizator: biblioteka szkolna i nauczyciel muzyki p. Renata Wieczorek
Termin: 30 października 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – MUZYCZNEGO „BO JAK NIE MY TO KTO” DLA KLAS 4-8

Cele konkursu:

 • promowanie akcji Tydzień Uczniowskiej SuperMocy
 • rozwijanie zdolności literackich

Organizacja i przebieg konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8
 • udział w konkursie polega na indywidualnym ułożeniu tekstu piosenki w języku polskim, do znanej melodii lub piosenki
 • piosenka musi składać się z co najmniej 2 zwrotek i refrenu oraz posiadać tytuł

Należy dołączyć informację, do jakiej melodii został napisany dany tekst.

 • uczestnicy konkursu przynoszą własny, nigdzie niepublikowany tekst piosenki w formie wydruku A4 do biblioteki szkolnej lub nauczyciela muzyki p. Renaty Wieczorek do dnia 30 października 2020 r.
 • zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim: imię, nazwisko i wiek  autora słów, tytuł                 i tekst piosenki, tytuł oryginalnej piosenki, do której powstał tekst
 • utwór nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz zasad etycznych, nie może naruszać niczyich dóbr osobistych
 • do udziału w konkursie nie będą dopuszczone teksty, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie
 • organizatorzy nie zwracają zgłoszonych do konkursu tekstów
 • prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane
 • Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 3 najlepsze teksty
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem, że jest się autorem nadesłanej pracy. Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania

Tematyka konkursu:
Tekst piosenki powinien stać się przesłaniem dla innych, aby odkryli w sobie talenty, umiejętności                 i pasje. Należy wykorzystać co najmniej jedną z podanych sentencji (można nieznacznie zmienić tekst): „uwierz w siebie”, „masz te moc”, „możesz wszystko”, „rozwiń skrzydła”, „znajdź swoją drogę”, „odkryj siebie”, „doceń siebie”, „nie przestawaj marzyć”, „rośnij w siłę”, „możesz – potrafisz - zrobisz”
Nagrody:

 • każdy uczestnik konkursu otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i muzyki oraz punkty do zachowania. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dodatkowe „szóstki” oraz dodatkowe punkty do zachowania!!!
 • Na stronach internetowych i Facebooku szkoły zostaną opublikowane zwycięskie piosenki oraz imię, nazwisko i wiek autora

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

dzien chlopaka 130 września z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Krawata i Muszki. W związku z tym uczniowie musieli zadbać o to, aby głównym elementem  ich stroju  była mucha lub krawat. Jak zawsze, do akcji włączyła się spora liczba uczniów. Na korytarzach i w klasach można było zauważyć wiele w kolorowych, świecących czy własnoręcznie zrobionych muszek i krawatów, które ubarwiały i rozweselały szkolną rzeczywistość.

IMG 20200915 085001 001Kiedy Peter Reynolds napisał książkę „The Dot”, nie myślał pewnie, że poruszy kropkowy świat i to dosłownie. Jest autorem i ilustratorem książek dla dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród. Książeczka „The Dot” opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz wydana alfabetem Braille’a. Napisana jest bardzo oszczędnie, znakomite rysunki pozwalają nawet małym dzieciom, które nie potrafią czytać, polubić dziewczynkę, główną bohaterkę utworu.