winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz to przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

DZIĘKUJEMY !!!

Całej społeczności szkolnej, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi, tym, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie akcji mającej na celu pomoc ukraińskim rodzinom tu w Tarnowie oraz przekazanej sierocińcom na Ukrainie, za pomoc w przetrwaniu tak trudnych dla nich chwil. Dziękujemy za okazane serce i życzliwość, która sprawiła, że akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – DZIĘKUJEMY!

To dzięki Wam wiemy, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Z całego serca dziękujemy!