winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

ilovepolskaSerdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas 1 – 8 do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym "To Polska, moja Ojczyzna". Biorąc udział w konkursie, uczcimy zbliżającą się 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Polska to nasza Ojczyzna zajmująca w sercu każdego Polaka szczególne miejsce.
To "kraina, która w sercu się zaczyna". To nasze miejsce na ziemi, wielowiekowa i barwna historia, wielcy Polacy, piękne krajobrazy. To rodzina, nasza mała ojczyzna, bogata kultura i tradycja, regionalne potrawy, stroje, narodowe symbole, ukochane miejsca...

Zamknij oczy, uruchom swą wyobraźnię! Jaki obraz pojawia Ci się przed oczami, gdy myślisz o swojej Ojczyźnie? Polska – co Ona znaczy dla Ciebie?

Przenieś swój pomysł na kartkę papieru.

  • Format: A3
  • Technika: dowolna (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie itp.)
  • Termin: 5 listopada 2018 r.
  • Organizator: Jolanta Szarkowicz - Baca

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "TO POLSKA, MOJA OJCZYZNA"

  1. Cele konkursu:

a) uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

b) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,

c) rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień plastycznych,

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie.

3. Prace konkursowe powinny być wykonane na kartkach formatu A3

4. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna, wykonana starannie dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie itp.).

5. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.

6. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.

7. Wszystkie prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza.

8. Prace należy dostarczyć do dnia 5 listopada 2018r. do p. Jolanty Szarkowicz – Bacy lub biblioteki szkolnej.

9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I kategoria – kl. 1- 3, II kategoria – kl. 4 - 8

10. Nagrodą w konkursie będzie przedstawienie prac na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkoły, "szóstka " z plastyki oraz pamiątkowe dyplomy i upominki. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie, uświetnią one również Szkolną Wieczornicę Niepodległościową.

11. Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na stronie internetowej Organizatora. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się jego własnością.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA